SMOG Initiatie

In heel wat voorzieningen van mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap gebruikt men SMOG, ‘Spreken Met Ondersteuning van Gebaren’ om de communicatie van kinderen, jongeren en volwassenen met communicatieproblemen te bevorderen.

Communicatie is een belangrijke voorwaarde tot integratie. Omdat SMOG heel wat mogelijkheden biedt, is het van belang dat deze communicatievorm ook in de thuis- of de vrijetijdssituatie kan worden voortgezet.

Gezin en Handicap organiseert op verschillende plaatsen in Vlaanderen een initiatie ‘SMOG’ voor ouders, broers en zussen, grootouders en vrijwillige begeleiders van een persoon die via SMOG communiceert. Deze initiatie bestaat uit twee avonden.
Tijdens de eerste avond leren de deelnemers de achtergronden van SMOG kennen en krijgen zij gebaren aangeleerd die met de thuis- vrijetijdssituatie te maken hebben, bijvoorbeld: hygiëne, voeding, vrije tijd, … Tijdens de tweede avond worden de gebaren geoefend en leer je echt ‘spreken met ondersteuning van gebaren’.

SMOG-initiaties najaar 2017:

  • Dinsdag 10 en 24 oktober 2017 – Turnhout
  • Dinsdag 21 en 28 november 2017 – Roeselare

Bekijk hier de uitnodiging voor verdere informatie.
Inschrijven is verplicht, de plaatsen zijn beperkt!