SMOG-cursussen voor professionals

Gezin en Handicap vzw organiseert jaarlijks twee SMOG-cursussen voor professionals. De opleiding richt zich tot professionele begeleiders die SMOG willen introduceren in een school, voorziening of dienst voor mensen met een communicatie-beperking.

De opleiding bestaat uit zes cursusdagen. Deelname aan elke lesdag is verplicht.

  • De SMOG-cursus in Kortrijk vindt in 2017 plaats op vrijdag 29 september, 13 oktober, 27 oktober (!) – 10 november – 24 november – 8 december 2017, telkens van 9.15 – 16.15 u. Deze cursus is volzet!
  • De SMOG-cursus in Antwerpen vindt plaats op zaterdag 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart 2018, telkens van 9.30 – 16.30 u. (let op: 10 februari valt in de krokusvakantie)

Wie de cursus tot een goed einde brengt, ontvangt een SMOG-attest. Dit is het enige, geldige SMOG-attest, erkend door de ontwikkelaars Martine Nijs en Louis Smet. De aard van de lessen maakt het noodzakelijk om bij elke sessie aanwezig te zijn om het SMOG-attest te kunnen behalen.

Voor deze cursus leggen we een wachtlijst aan van geïnteresseerden. Ben je professionele begeleider en wil je jezelf of een collega op de wachtlijst laten registreren? Bezorg dan op onderstaand mailadres: naam en adres van de voorziening, naam/namen en functie van wie geïnteresseerd is, je telefoon- of gsmnummer en e-mailadres.

Je registreren op de wachtlijst verplicht je nog tot niets. Wie op de wachtlijst staat, krijgt enige tijd voor de start van de cursus een inschrijvingsformulier toegestuurd. De cursusprijs bedraagt voor 2017 € 550.

Een vraag over SMOG? Wil je je op de wachtlijst registreren?

Contacteer Gezin en Handicap vzw
Of bel: 03 216 29 90

Belangrijk: Sommige hogescholen bieden hun studenten de mogelijkheid om een SMOG-initiatie te volgen (vaak in het kader van een keuzevak of als voorbereiding op een stage). Gezin en Handicap probeert dit aanbod te stroomlijnen: door het aanbieden van vast pakket voor initiaties voor studenten én door het aanbrengen van een geschikte lesgever. Belangrijk
is om te beseffen dat het hier slechts om een initiatie gaat waarbij slechts een beperkt aantal gebaren wordt aangeleerd. Deze initiaties vervangen geenszins de intensieve SMOG-cursus voor professionelen.

De opleiding in SMOG omvat:

  • het aanleren en correct uitvoeren van de gebaren;
  • het gecoördineerd en gesynchroniseerd leren spreken en gebaren gebruiken;
  • het verwerven van een spreekstijl die transparant is, dus gemakkelijk te vatten door de toegesproken persoon (beperkte woordenschat, eenvoudige structuren);
  • het leren combineren van lichaamstaal en mimiek met gebaren;
  • inzicht krijgen in de achtergronden van SMOG, waar SMOG vandaan komt, voor wie het kan werken;
  • principes over hoe SMOG op een verantwoorde wijze kan geïntroduceerd worden;
  • het verbinden van SMOG-doelstellingen met andere doelstellingen in het begeleidingsplan van cliënten.

Terugkomdag SMOG-cursisten:

Wie een SMOG-attest behaalt kan deelnemen aan een jaarlijkse ‘terugkomdag’. Op dat moment worden de gebaren herhaald en kunnen vragen gesteld worden. De uitnodiging daarvoor wordt begin september verstuurd.