…

SMOG-cursus voor voorzieningen en professionelen

Wil jij als professional SMOG introduceren in je school, voorziening of dienst voor mensen met een communicatiebeperking? Wil jij je pupillen en hun ouders leren werken met SMOG? Dan is het belangrijk dat je zelf de universeel correcte SMOG-taal aanleert. Gezin en Handicap vzw organiseert jaarlijks twee SMOG-cursussen voor professionals.

SMOG voor professionals: dit leer je

De SMOG-opleiding zorgt ervoor dat je na zes weken SMOG universeel correct gebruikt én juist aan je pupillen aanleert.

  • Je ontdekt hoe SMOG ontstond, voor wie het werkt, en waarom correct aanleren zo cruciaal is;
  • Je leert hoe je de SMOG-doelstellingen aan begeleidingsplandoelen van je cliënten verbindt;
  • Je krijgt inzicht in hoe je SMOG op een verantwoorde wijze in je werkomgeving introduceert;
  • Je leert de SMOG-gebaren, en voert ze correct uit;
  • Je leert gecoördineerd en gesynchroniseerd spreken én gebaren gebruiken;
  • Je verwerft een heldere SMOG-spreekstijl: je gebruikt eenvoudige woorden en zinsstructuren bij je gebaren. Zo vat en spiegelt je pupil met communicatieproblemen ze gemakkelijk ;
  • Je leert je SMOG-gebaren en gesproken taal met lichaamstaal en mimiek te versterken;
Zes weken opleiding mét SMOG-attest

Aan het einde van de opleiding ontvang je het enige, geldige SMOG-attest, erkend door de ontwikkelaars Martine Nijs en Louis Smet. Om het te behalen, moet je wel de volledige cursus doormaken en elke van de zes lesdagen gevolgd hebben. Jij zorgt er immers voor dat je pupillen, hun ouders en collega’s SMOG universeel correct gebruiken.

SMOG-opleiding 2018-2019: data en prijzen 

De SMOG-opleiding bestaat uit zes cursusdagen, telkens van 9.15 tot 16.15 u. Deelname aan elke lesdag is verplicht.

  • SMOG-OPLEIDING ANTWERPEN 2019: zaterdagen 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart.
  • SMOG-OPLEIDING KORTRIJK 2019: vrijdagen 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november en 6 december. Registreer je nu al op onze wachtlijst.

Voor 2019 bedraagt jouw opleidingsprijs 550 euro. Je voorziening, of school ontvangt hiervoor een factuur, en jij krijgt desgevraagd een deelnameattest.

Behaalde je jouw SMOG-attest, en wil je de gebaren nog eens opfrissen? Dan kun je aan de jaarlijkse SMOG-terugkomdag deelnemen. We herhalen gebaren, luisteren naar je ervaringen en geven antwoord op je vragen. Je ontvangt een uitnodiging voor deze SMOG-terugkomdag ten gepaste tijde in je mailbox.

SMOG volgen? Zet je nu al op de wachtlijst!

Miste je de SMOG-cursus in je streek? Willen je en of je collega’s zeker zijn van een plaatsje voor de volgende professionele  SMOG-opleiding? Registreer je dan nu op onze wachtlijst. Mail ons de naam en het adres van de voorziening waar je werkt, geef je naam en functie en/of die van je geïnteresseerde collega’s op, je e-mailadres en je telefoonnummer (gsm, vast toestel).

Je registreren op de wachtlijst verplicht je nog tot niets. Wie op de wachtlijst staat, krijgt enige tijd voor de start van de cursus een inschrijvingsformulier toegestuurd.

SMOG voor hogeschoolstudenten?

Wil je hogeschool haar studenten met SMOG laten kennis maken – in het kader van een keuzevak of als stagevoorbereiding? Dan brengt Gezin en Handicap je graag in contact met een geschikte, SMOG-gecertificeerde gastdocent. Ook zorgen wij voor een aangepast SMOG-lespakket. Het betreft een initiatie waarbij studenten een beperkt aantal gebaren aanleren. Ze vervangt geenszins de intensieve SMOG-opleiding voor professionelen.

Een vraag over SMOG, of de opleiding voor professionelen? Wil je je op de wachtlijst registreren? Meer weten over de SMOG-initiatie voor studenten? Mail ons. Of bel: 03 216 29 90