PROJECTEN

Gezin en Handicap werkt mee aan verschillende projecten.

IngebliktHet labelblik… een vormingspakket over labelen.

Samen met de andere leden van Vijftact ijvert Gezin en Handicap voor een inclusieve samenleving waar diversiteit tot zijn recht komt en waar iedereen, ook mensen met een handicap en kansengroepen, elke rol die zij willen, kunnen opnemen en daarin in dezelfde mate worden erkend en gewaardeerd.

We zien het als onze opdracht om met alle betrokken partijen samen te werken aan het opsporen en wegnemen van drempels die inclusie in de weg staan. Vandaar ook de wens om een brede discussie over labelen of etiketteren en de invloed op het proces van in- en uitsluiting op gang te brengen.Om de betrokkenen zelf aan het woord te laten en de verschillende visies, inzichten en betrachtingen aan bod te laten komen werden verschillende dialoogavonden georganiseerd. De deelnemers van de dialoogavonden gaven aan dat er, om de negatieve effecten van labeling te verminderen, op grote schaal nood is aan ervaringsuitwisseling en dialoog en dit in een besloten context.

Om de organisatie van dialoogsessies te stimuleren, werd het labelblik ontwikkeld.

Het Labelblik is een vormingspakket over labelen, met uitgebreide informatie en een leuk rollenspel, dat je met de leden van je vereniging, met je collega’s of met je leerlingen kan spelen. Het duurt 1 uur. Organiseer je aansluitend ook een dialooggesprek? Dan voorzie je best 3 uren.

Het labelblik maakt de deelnemers bewust van de positieve en negatieve effecten van labeling. Hoe ervaren ze zelf labelen en hoe ervaren ze labeling door anderen?

Meer info over labelen en het labelspel.

Het spel ontlenen?  Je kan het pakket GRATIS bij ons ontlenen. Stuur ons een mailtje om het pakket te reserveren of haal het af tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum van Gezin en Handicap. We vragen je een borg te betalen van 50 euro wanneer je het pakket komt afhalen. Je kan het spel ook digitaal verkrijgen. Stuur daarvoor een  email naar patrice.van.laethem@vijftact.be.

Ga je voor de uitgebreide sessie met een dialooggesprek? Dan voorzie je best een coach. Misschien is er iemand geschikt binnen je organisatie. Zo niet, dan kunnen wij jou ook een coach ‘leveren’. Contacteer ons voor meer info.

Borsten Boezem Bewust!

Personen met een verstandelijke beperking komen tijdens hun leven ook in contact met borstkanker. Ofwel omdat ze zelf de ziekte krijgen ofwel iemand uit hun naaste omgeving. Informatie op maat ontbreekt.

“Als ik ouders van een kind met een mentale beperking de vraag stelde hoe ze hun dochter voorbereiden op een screeningsmammografie, voelden ze zich vaak schuldig omdat borstkanker voor hen geen prioriteit is.” – Lief Van Bael, Gezin en Handicap

Cera, Gezin en Handicap, Pink Ribbon en VONX slaan de handen in elkaar rond de vraag: hoe en waarom aan borstkankerpreventie doen bij vrouwen met een verstandelijke beperking? Samen ontwikkelen we educatief materiaal om communicatie rond preventie van borstkanker te bevorderen. Aanvullend plannen we in het najaar van 2016 info- en vormingsmomenten voor ouders, broers, zussen, vrijwilligers en begeleiders… rond het thema. Zo zetten we in op bewustzijn en sensibilisering bij deze kwetsbare doelgroep. Het project draagt de naam Borst en Boezem Bewust.

“Als Ingrid haar diagnose niet op tijd had gekregen, had ze de strijd tegen borstkanker misschien verloren” – Ludo, broer van Ingrid, ex-borstkankerpatiënte met een mentale beperking. Maak in dit filmpje kennis met Ingrid en haar omgeving.

Kick-off op donderdag 27 oktober 2016 van 13.30u tot 16.30u te Elewijt. Daarnaast  ook nog enkele regionale infomomenten! Meer informatie via de flyer of via de websites van Cera of Pink Ribbon.

Bekijk ook zeker de brochure ‘Waarom en hoe naar je borsten laten kijken’.

 Met de handen in het haar.

Vanuit de betrokkenheid van Gezin en Handicap bij zowel ouders van een kind met een beperking als bij mensen met een beperking zelf is de doelstelling van dit project tweeërlei:
– ouders van een persoon met een verstandelijke beperking informeren over hoe zij met de kinderwens van hun zoon/dochter met een verstandelijke handicap kunnen omgaan.
– mensen met een lichte verstandelijke handicap een aanbod doen om enkele basisvaardigheden m.b.t. opvoeding te ontwikkelen.

Bekijk hier ook de voorstelling van het project: Met de handen in het haar?

In het documentatiecentrum van Gezin en Handicap zijn een aantal publicaties over ‘kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking’ beschikbaar.  Ook het artikel van Jan Raymaekers over dit thema is erg interessant.

Kom naar één van onzeinfomomenten rond het thema kinderwens of volg de cursus ‘Kleine kinderen helpen groot worden’.

Ecocyclo Maasmechelen, ook op maat van mensen met een handicap!

ecocyclo(web)Gezin en Handicap en ATB De Natuurvrienden werkten samen aan een toegankelijke ‘Ecocyclo’. Een ‘Ecocyclo’ is een fietstocht, geschikt als daguitstap, die de mooiste plekjes van een regio koppelt aan eco-vriendelijke bezienswaardigheden en initiatieven rond duurzame ontwikkeling.

De fietstocht ‘Ecocyclo Maasmechelen’ is ongeveer 30 kilometer lang. Tijdens de ontwikkeling van het parcours werd de toegankelijkheid voor personen met een verminderde mobiliteit en voor personen met een verstandelijke, visuele of auditieve handicap veelvuldig uitgetest. De tocht is haalbaar voor de meeste mensen met een handicap, zeker als ze een beroep doen op assistentie. De tocht vormt een ideale gezinsuitstap, ook als een familielid een handicap heeft.

De ecoyclobrochure  (mét een versie in eenvoudige taal) is verkrijgbaar bij  Gezin en Handicap. Blinden en slechtzienden kunnen een formaat in Daisy opvragen bij Gezin en Handicap.
Video’s in Vlaamse gebarentaal vind je hier.

Moeders met Toekomst, een werking voor allochtone moeders van kinderen met een handicap

Moeders met Toekomst is een groep moeders die samen met KVG de handen uit de mouwen steken voor moeders van kinderen met een handicap in Borgerhout. Moeders met Toekomst organiseert infomomenten over allerlei handicap gerelateerde onderwerpen: opvoeding van kinderen met een handicap, Persoonlijk Assistentie Budget, omgaan met Autisme, enz.
Eén keer per jaar organiseert Moeders met Toekomst een uitstap. Tijdens de infomomenten voorzien we kinderopvang dankzij de monitoren van Free Hands vzw. Dus ook broertjes en zusjes zijn welkom!

Heb je vragen over handicap? Wil je in contact komen met andere moeders van kinderen met een handicap?
» Neem gerust contact op via moedersmettoekomst@kvg.be of bel KVG Antwerpen – Mechelen op 03/235 85 57.

In samenwerking met Stad Antwerpen en Free Hands vzw: www.free-hands.be.

Eerste momenten

Wanneer je kind een handicap blijkt te hebben, staat je wereld even stil. Je moet dan niet alleen die handicap een plaats proberen te geven in je leven en in je gezin, maar ook je weg zoeken in het doolhof van diagnosecentra, therapieën, begeleidingsdiensten, voorzieningen, administratie, … Je wilt immers dat je kind àlle kansen krijgt.
Gezin en Handicap krijgt heel wat vragen van jonge ouders. Zij signaleren hoe moeilijk het is om een antwoord te vinden op de vele vragen die zij zich stellen.
Daarom startte Gezin en Handicap met het project Eerste momenten. Bedoeling is om ouders van een jong kind met een handicap een eerste wegwijzer te bieden. Dit doet Gezin en Handicap met respect voor de keuzes die ouders maken.

Voor jonge ouders biedt Gezin en Handicap:

  • De brochure ‘Eerste momenten: Veelgestelde vragen van ouders van een jong kind met een handicap’
    De brochure kun je bestellen door € 12 te storten op 789-5518964-70 (leden van KVG of Gezin en Handicap betalen € 10).
  • de website www.eerstemomenten.be
    Een website boordevol concrete informatie op maat van jonge ouders, antwoorden op enkele veelgestelde vragen, tips en nieuws en een forum om je ervaringen met andere ouders te delen.
  • Een documentatiecentrum met (kinder)boeken, tijdschriften, artikels, dvd’s,… over het ruime thema handicap en inclusie. Raadpleeg de catalogus van het  documentatiecentrum .
  • een aanspreekpunt waar je met je vragen en ervaringen terecht kunt. Gezin en Handicap zoekt mee naar zo concreet mogelijke antwoorden en doorverwijzingen.