PROJECTEN

Met specifieke en doelgroep-gerichte projecten wil Gezin en Handicap mensen met een beperking, hun gezinnen en begeleiders en hun brede omgeving bewuster maken over bepaalde de thema’s.

IngebliktHet labelblik
Een vormingspakket over labelen

Samen met de andere leden van Vijftact ijvert Gezin en Handicap voor een inclusieve samenleving waar diversiteit tot zijn recht komt en waar iedereen, ook mensen met een handicap en kansengroepen, elke rol die zij willen, kunnen opnemen en daarin in dezelfde mate worden erkend en gewaardeerd.

We zien het als onze opdracht om met alle betrokken partijen samen te werken aan het opsporen en wegnemen van drempels die inclusie in de weg staan. Vandaar ook de wens om een brede discussie over labelen of etiketteren en de invloed op het proces van in- en uitsluiting op gang te brengen.Om de betrokkenen zelf aan het woord te laten en de verschillende visies, inzichten en betrachtingen aan bod te laten komen werden verschillende dialoogavonden georganiseerd. De deelnemers van de dialoogavonden gaven aan dat er, om de negatieve effecten van labeling te verminderen, op grote schaal nood is aan ervaringsuitwisseling en dialoog en dit in een besloten context.

Om de organisatie van dialoogsessies te stimuleren, werd het labelblik ontwikkeld.

Het Labelblik is een vormingspakket over labelen, met uitgebreide informatie en een leuk rollenspel, dat je met de leden van je vereniging, met je collega’s of met je leerlingen kan spelen. Het duurt 1 uur. Organiseer je aansluitend ook een dialooggesprek? Dan voorzie je best 3 uren.

Het labelblik maakt de deelnemers bewust van de positieve en negatieve effecten van labeling. Hoe ervaren ze zelf labelen en hoe ervaren ze labeling door anderen?

Meer info over labelen en het labelspel.

Het spel ontlenen?  Je kan het pakket GRATIS bij ons ontlenen. Stuur ons een mailtje om het pakket te reserveren of haal het af tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum van Gezin en Handicap. We vragen je een borg te betalen van 50 euro wanneer je het pakket komt afhalen. Je kan het spel ook digitaal verkrijgen. Stuur daarvoor een  email naar patrice.van.laethem@vijftact.be.

Ga je voor de uitgebreide sessie met een dialooggesprek? Dan voorzie je best een coach. Misschien is er iemand geschikt binnen je organisatie. Zo niet, dan kunnen wij jou ook een coach ‘leveren’. Contacteer ons voor meer info.

Borst- en BoezemBewust!
Borstkankerpreventie bij vrouwen met een mentale beperking

Hoe pak je borstkankerpreventie aan als je dochter een verstandelijke handicap heeft?

Ook vrouwen met een verstandelijke handicap worden met borstkanker geconfronteerd. Omdat zij zelf of mensen uit hun naaste omgeving de diagnose kregen. Of omdat ze uitgenodigd worden voor een mammografie. Maar hoe maak je als ouder bevattelijk wat kanker is? En hoe bereid je jouw dochter of je zus op een borstonderzoek voor?

Heldere informatie over opsporing en preventie van borstkanker bestond tot voor kort niet. Toch niet op maat van vrouwen met een verstandelijke beperking. Zo brengt een borstonderzoek voor deze vrouwen vaak onnodig veel angst met zich mee. En dat is niet nodig – als zij en hun omgeving goed geïnformeerd zijn.

Daarom zetten Gezin en Handicap (ook een link?), Cera, Pink Ribbon en KONEKT een gezamenlijke bewustwordingscampagne op het getouw, met infomomenten voor ouders, broers, zussen, vrijwilligers en begeleiders.

Daarnaast maakten we ook een heldere stappenplan – op maat van vrouwen met een verstandelijke beperking. De gratis brochure ‘Waarom en hoe naar je borsten laten kijken’ geeft je een leidraad in woord en beeld om borstkankerpreventie te bespreken, het zelfonderzoek aan te leren en je dochter of zus op de opsporingsmammografie voor te bereiden.

 • Bestel of download je gratis Borsten Boezem Bewust-gids – De informatiebrochure kun je hier downloaden. Liever de papieren gids bestellen? Dat kan gratis, via een eenvoudig mailtje naar gezinenhandicap@kvg.be
 • Herkenbare getuigenis – “Als Ingrid haar diagnose niet op tijd had gekregen, had ze de strijd tegen borstkanker misschien verloren” – Ludo, broer van Ingrid, ex-borstkankerpatiënte met een verstandelijke handicap. Maak in dit filmpje kennis met Ingrid en haar omgeving.

Bekijk ook zeker de brochure ‘Waarom en hoe naar je borsten laten kijken’.

Met de handen in het haar
Omgaan met de kinderwens van je volwassen kind

Vanuit de betrokkenheid van Gezin en Handicap bij zowel ouders van een kind met een beperking als bij mensen met een beperking zelf is de doelstelling van dit project tweeërlei:

 • ouders van een persoon met een verstandelijke beperking informeren over hoe zij met de kinderwens van hun zoon/dochter met een verstandelijke handicap kunnen omgaan.
 • mensen met een lichte verstandelijke handicap een aanbod doen om enkele basisvaardigheden m.b.t. opvoeding te ontwikkelen.

Bekijk hier ook de voorstelling van het project: Met de handen in het haar?

In het documentatiecentrum van Gezin en Handicap zijn een aantal publicaties over ‘kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking’ beschikbaar.  Ook het artikel van Jan Raymaekers over dit thema is erg interessant.

Ecocyclo Maasmechelen
Ook op maat van mensen met een handicap!

ecocyclo(web)Gezin en Handicap en ATB De Natuurvrienden werkten samen aan een toegankelijke ‘Ecocyclo’. Een ‘Ecocyclo’ is een fietstocht, geschikt als daguitstap, die de mooiste plekjes van een regio koppelt aan eco-vriendelijke bezienswaardigheden en initiatieven rond duurzame ontwikkeling.

De fietstocht ‘Ecocyclo Maasmechelen’ is ongeveer 30 kilometer lang. Tijdens de ontwikkeling van het parcours werd de toegankelijkheid voor personen met een verminderde mobiliteit en voor personen met een verstandelijke, visuele of auditieve handicap veelvuldig uitgetest. De tocht is haalbaar voor de meeste mensen met een handicap, zeker als ze een beroep doen op assistentie. De tocht vormt een ideale gezinsuitstap, ook als een familielid een handicap heeft.

De ecoyclobrochure  (mét een versie in eenvoudige taal) is verkrijgbaar bij  Gezin en Handicap. Blinden en slechtzienden kunnen een formaat in Daisy opvragen bij Gezin en Handicap.
Video’s in Vlaamse gebarentaal vind je hier.

Moeders met Toekomst,
Allochtone moeders van kinderen met een handicap

Moeders met Toekomst is een groep moeders die samen met KVG de handen uit de mouwen steken voor moeders van kinderen met een handicap in Borgerhout. Moeders met Toekomst organiseert infomomenten over allerlei handicap gerelateerde onderwerpen: opvoeding van kinderen met een handicap, Persoonlijk Assistentie Budget, omgaan met Autisme, enz.
Eén keer per jaar organiseert Moeders met Toekomst een uitstap. Tijdens de infomomenten voorzien we kinderopvang dankzij de monitoren van Free Hands vzw. Dus ook broertjes en zusjes zijn welkom!

Heb je vragen over handicap? Wil je in contact komen met andere moeders van kinderen met een handicap?
» Neem gerust contact op via moedersmettoekomst@kvg.be of bel KVG Antwerpen – Mechelen op 03/235 85 57.

In samenwerking met Stad Antwerpen en Free Hands vzw: www.free-hands.be.

Eerste momenten
Een wegwijzer voor kersverse ouders 

Wanneer je kind een handicap blijkt te hebben, staat je wereld even stil. Je moet dan niet alleen die handicap een plaats proberen te geven in je leven en in je gezin, maar ook je weg zoeken in het doolhof van diagnosecentra, therapieën, begeleidingsdiensten, voorzieningen, administratie, … Je wilt immers dat je kind àlle kansen krijgt.
Gezin en Handicap krijgt heel wat vragen van jonge ouders. Zij signaleren hoe moeilijk het is om een antwoord te vinden op de vele vragen die zij zich stellen.
Daarom startte Gezin en Handicap met het project Eerste momenten. Bedoeling is om ouders van een jong kind met een handicap een eerste wegwijzer te bieden. Dit doet Gezin en Handicap met respect voor de keuzes die ouders maken.

Voor jonge ouders biedt Gezin en Handicap:

 • De brochure ‘Eerste momenten: Veelgestelde vragen van ouders van een jong kind met een handicap’
  De brochure kun je bestellen door € 2 te storten op 789-5518964-70 (leden van KVG of Gezin en Handicap betalen € 10).
 • de website www.eerstemomenten.be
  Een website boordevol concrete informatie op maat van jonge ouders, antwoorden op enkele veelgestelde vragen, tips en nieuws en een forum om je ervaringen met andere ouders te delen.
 • Een documentatiecentrum met (kinder)boeken, tijdschriften, artikels, dvd’s,… over het ruime thema handicap en inclusie. Raadpleeg de catalogus van het  documentatiecentrum .
 • een aanspreekpunt waar je met je vragen en ervaringen terecht kunt. Gezin en Handicap zoekt mee naar zo concreet mogelijke antwoorden en doorverwijzingen.