Onderwijs

In welke school zal mijn kind zich thuis voelen?
Waar zal mijn kind het best evolueren?
Wat betekent de schoolkeuze van nu voor later?

In maart 2014 werd het M-decreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. M staat voor Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het M-decreet regelt hoe het Vlaams Onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.
Vanaf 1 september 2015 wordt dit decreet geleidelijk aan in de praktijk gebracht. Bedoeling is dat er in de toekomst meer leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs terecht kunnen, terwijl ook de deskundigheid in het buitengewoon onderwijs niet verloren gaat.
De 6 krachtlijnen van dit M-decreet vind je hier.

Op 10 januari 2017 verstuurde Vlaams minister van onderwijs, mevrouw Crevits Hilde een nota aan de Vlaamse onderwijsraad. Deze kan u hier nalezen.

Gezin en Handicap is actief betrokken bij overleg en onderzoek over inclusief onderwijs. Heb je een vraag over onderwijs? Neem dan contact met Gezin en Handicap.

Uiteraard ben je ook welkom op de infoavonden over onderwijs en het M-decreet die we in het voorjaar van 2017 organiseren. Interesse? Bekijk dan de uitnodiging met meer informatie over wanneer er in jouw regio een avond staat gepland.