…

Wat na ons?

Wie zorgt er voor je kind – als jij er niet meer bent?

Als ouder wil je jouw kind met een handicap later met een gerust hart kunnen achterlaten. Je nalatenschap voorbereiden vergt behoorlijk wat financieel-technisch denkwerk, maar heeft ook emotionele kanten. Want hoe zorg je ervoor dat je kind veilig en comfortabel leeft, én liefdevol opgevangen wordt – zoals jij dat wil. Hoe kun je er zeker van zijn dat je kind dezelfde zorg en veiligheid krijgt als jij die nu geeft?

Gezin en Handicap zet in 2018 volop in op dit thema.

Infomomenten rond nalatenschap en zorgtestament

INFOAVONDEN HET NIEUWE ERFRECHT

We houden een Ronde van Vlaanderen over het nieuwe erfrecht dat ingaat vanaf september 2018.In elke provincie kan je een info-avond bijwonen, waar een notaris of een financieel planner je meeneemt in de wijzigingen die voor jou en je kind relevant kunnen zijn.

Meer informatie over dit thema en interessante publicaties rond het (nieuwe) erfrecht vind je ook op de website van de notarissen. Je kan die publicaties hier en hier downloaden.

STUDIEDAG ‘WAT NA ONS?’

Op zaterdag 21 april 2018 hebben we een ganse dag gewijd aan het thema. Op een studiedag over nalatenschap, erfenis en zorgenkinderen lieten we deskundigen als Manu Keirse, de Koning Boudewijnstichting en LemonConsult aan het woord.

Deze studiedag was snel volzet. Daarom herhalen we deze studiedag, deze keer in Gent op zaterdag 27 oktober.

Hier vind je meer concrete informatie en kan je je ook meteen inschrijven.

Handiscoop

Hou zeker ook Handiscoop, het KVG-tijdschrift, in de gaten. Geregeld zal ook daar een artikel verschijnen dat over dit thema draait.

Zo vertelt notaris Dirk Smet in het nummer van maart 2018 dat ouders van een kind met een handicap drie goede redenen hebben om een testament te maken.

1. De helft van je vermogen nalaten aan wie voor je kind zorgt

“Een eerste reden is dat je in een testament kunt opnemen aan wie je het beschikbaar gedeelte van je erfenis wilt nalaten. Als het nieuwe erfrecht in september in voege gaat kun je, ongeacht het aantal kinderen dat je hebt, zelfs de helft van je vermogen nalaten aan wie je wilt. Afhankelijk van je eigen gezinssituatie, de mogelijkheden van je kind met je handicap, je eigen gevoel daarbij, kun je bijvoorbeeld stellen dat je net je kind met een handicap wat extra gunt. Of je kunt er voor kiezen om dit beschikbaar gedeelte te verdelen over je andere kinderen met de voorwaarde dat zij er voor zorgen dat je kind met een handicap later al het nodige heeft om comfortabel en goed te leven.” – Dirk Smet, notaris:

2. Vastleggen wat met erfdeel van een overleden kind gebeurt

“Een tweede goede reden is dat je via testament kunt vastleggen wat er met het deel van je erfenis zal gebeuren dat nog overblijft als je kind overlijdt. Men noemt dat het ‘restlegaat’. Je kunt bijv. voorzien dat dit naar een familielid gaat waarvan je weet dat die je kind regelmatig zal bezoeken of naar de voorziening waar je kind al die jaren verbleef. Voor alle duidelijkheid: het gaat om wat er nog overblijft van datgene wat jij aan je kind nalaat, niet over de erfenis van je kind zelf.” – Dirk Smet, notaris

3. Vastleggen zorgrichtlijnen

“Maar de belangrijkste reden om een testament te maken is dat je daarin kunt opnemen hoe je de zorg voor je kind later ziet. Je kunt daarin vermelden wie je als vertrouwenspersoon of eventuele bewindvoerder voor je kind ziet en waar die dan oog moet voor hebben. Je kunt in je testament voorzien dat je kind bijv. elke winter een nieuwe jas moet krijgen, dat hij twee keer per jaar op vakantie moet kunnen gaan, dat zijn smartphone tijdig vervangen wordt, dat hij elke week 50 euro zakgeld moet krijgen.” – Dirk Smet, notaris