…

Bewindvoering

Wie achttien jaar wordt, is meerderjarig – met alle rechten en plichten vandien. Dat geldt ook voor je zoon of dochter met een handicap. Maar is je kind, omwille van die handicap, minder in staat om zelf beslissingen te nemen? Loopt hij door zijn kwetsbaarheid een groter risio op misbruik? Heeft hij begeleiding nodig bij het beheer van geldzaken en beslissingen inzake zijn persoonlijke leven?
Dan kun je bewindvoering aanvragen: een juridische bescherming op maat van en met respect voor je kind.

Wat is bewindvoering?

In 2014 ging een nieuwe wet bewindvoering van kracht. De vroegere verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering heten nu gewoon: bewindvoering. Deze beschermingsmaatregel vertrekt van de mogelijkheden van je kind: wat kan hij zelf beslissen, bij welke beslissingen heeft zij hulp nodig, en welke beslissingen neem jij beter in zijn of haar plaats?

Bescherming op maat

Met bewindvoering ontwerp je een beschermingsregeling op maat. Soms is buitengerechtelijke bescherming of lastgeving voldoende, en is tussenkomst van de vrederechter niet nodig. Is meer bescherming nodig? Dan is het de vrederechter die daaromtrent beslist. Hij of zij moet wel boven alles rekening houden met je mening.

Familiale bewindvoerder heeft voorkeur

Hoe je het ook regelt, de bescherming wil zo weinig mogelijk in het leven van je kind ingrijpen en hem of haar zoveel mogelijk autonomie geven. De vrederechter stelt bij voorkeur iemand van de familie, het persoonlijke netwerk als bewindvoerder aan. Je kunt als bewindvoerder alleen over de goederen van je kind waken, of – als dat nodig is – ook over zijn persoonlijke rechten. In dat laatste geval ondersteun je zijn of haar beslissingen inzake trouwen, wonen, …

Meer weten?
  • Infomomenten bewindvoering – Correcte en duidelijke informatie vinden we enorm belangrijk. Gezin en Handicap organiseert in elke provincie een infoavond over bewindvoering. Deskundige sprekers geven een antwoord op o.a.  Wanneer is het zinvol een bewindvoering aan te vragen? Hoe doe je dat? Wie kan er bewindvoerder zijn? Wat word er verwacht van een bewindvoerder?…  en al jouw vragen. Meer weten? Schrijf je in voor een van de infomomenten rond bewindvoering.
  • Handiscoop – In het ledenblad van de Gezin en Handicap verschenen een paar verhelderende artikels rond beschermingsmaatregelen. Lees zeker het interview met Walter Niewold, vrederechter in Hasselt en één van de sprekers van onze infoavonden en het artikel ‘Binnenkort is niemand nog verlengd minderjarig’.

Wij luisteren graag naar jouw verhalen en ervaringen. Deel ze met ons via 03 216 29 90 of stel je vragen via mail.

Leesvriendelijke brochures
Bewindvoering praktisch
  • Vind je vrederechter – Je weet niet welke vrederechter bevoegd is? Start je zoekactie naar een vrederechter op de webpagina van de FOD Justitie. Vul gewoon je gemeente of provincie in, en je krijgt de dichtstbijzijnde bevoegde rechter.
  • Meldpunt bewindvoering – Op meldpuntbewindvoering.be geef je met een digitaal meldingsformulier knelpunten aan die op je pad komen als je met bewindvoering aan de slag gaat. Je vindt hier een handleiding van het meldpunt en een warme oproep aan professionele hulpverleners om problemen i.v.m. de bewindvoering te melden.
  • Modelformulieren voor de bewindvoering download je hier. Je vindt er formulieren voor bijvoorbeeld het geneeskundig verslag en formulieren voor de verslaggeving.
Inkanteling ‘Verlengde Minderjarigheid’ naar ‘Bewindvoering’