Jaaraanbod 2016-2017

cover_progrfolder2016_17U kunt hier de nieuwe folder nalezen met het jaaraanbod van Gezin en Handicap voor 2016-2017. Nieuwe thema’s: evoluties binnen de zorg en ondersteuning, onderwijshervormingen, communiceren met Bliss, over-of ondergewicht, digitalisering, … Vertrouwde thema’s: erfrecht, waar heb ik recht op, autisme, SMOG, …

Wie lid is van Gezin en Handicap ontvangt in de loop van september een papieren exemplaar van het jaaraanbod en uitnodigingen voor activiteiten in de regio.