Aanwinsten 2017

Boeken

 • L. Mulders. (2001). Julian, mijn broer. Houtekiet
 • J. Dröge, M. Peppel. (2011). Activiteitenboek.
 • L. Stabel. (2017). Ouderparticipatie in het M-decreet. Hoe kunnen scholen ouders van kinderen met het syndroom van Down beter betrekken in het kader van het M-decreet? Odisee.
 • Association des parents et des professionels autour de la personne polyhandicapée. Vit’Amine. Activités, jeux et loisirs pour les adultes polyhandicapés.
 • European Disability Forum. (2017). Freedom Guide. Paving the way towards free movement for persons with disabilities.
 • Koning Boudewijnstichting. (2017). Kinderwens en ouderschap van personen met een verstandelijke beperking. Naar een gedeelde visie en goede praktijken.
 • P. Vermeulen. (2017). Autisme is niet blauw. Smurfen wel. Pelckmans Pro.
 • Grip. (2016). Studiedag deïnstutionalisering. Naar een recht op een eigen leven midden in de samenleving.
 • N Van Sever, W. van den Bosch, F. Scheers. (2017). Fien is een vijfhoekje. Clavis
 • I. van Berckelaer-Onnes, S. Degrieck, M. Hufen. (2017). Autisme en zintuiglijke problemen. Boom.
 • Downsyndroom Vlaanderen. (2017). 5th Down Syndrome symposium. Grandir en bonne santé. Downsyndrome. Gezond opgroeien.E. de Voogd. (2016). Sprakeloos-Zeven moeders over hun zwijgende kind. De Banier.
 • F. Morisse, E. De Belie en M. Blontrock. (2016). Emotionele ontwikkeling in verbinding. Garant.
 • C. Scholten en A. Peters. (2016). Verder in samenwerking. Werkboek In voor Mantelzorg. Movisie.
 • J. Luijkx. (2016). Family matters. The experiences and opinions of family members of persons with (severe or profound) intellectual disabilities. UGroningen.
 • Vlaams Welzijnsverbond vzw. (2017). Medewerkers in welzijn doorgelicht. Focus op diversiteit in welzijn.
 • S. Vermeulen. (2016). Buurt gerichte zorg in Brussel. Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
 • s.n. (2016). Cultuur sensitieve zorg in Brussel. Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
 • M.Goderie, M. Steketee  en E. Plemper. (2005). Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. Pilotstudie preventie voor de Raad voor de Kinderbescherming. Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming.
 • K. David, (2009). Ouderschapsrecht en geboortebeperking bij personen met een mentale beperking. UGent.
 • E. Hofman en M. Van de Lustgraaf. (2008). Een sterk sociaal netwerk. Movisie.